Check our installations

Zwyczajne Walne ZgromadzeniaZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka) na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 
4) formularze pełnomocnictwa;
5) instrukcja do głosowania;
6) zmiany statutu.

Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.?

Dawid Zieliński - Prezes Zarządu

Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu
Załączniki:

CLC Ogłoszenie ZWZ 08-05-2018.pdf (Rozmiar pliku: 607.4kB)

CLC Projekty uchwał ZWZ 08-05-2018.pdf (Rozmiar pliku: 1066.4kB)

CLC Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ 08-05-2018.pdf (Rozmiar pliku: 620.1kB)

CLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ 08-05-2018.pdf (Rozmiar pliku: 782.6kB)

CLC Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ 08-05-2018.pdf (Rozmiar pliku: 653.4kB)

CLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ 08-05-2018.pdf (Rozmiar pliku: 920.3kB)

CLC Zmiany Statutu ZWZ 08-05-2018.pdf (Rozmiar pliku: 610.2kB)

see our
installations