Sprawdź nasze
instalacje

KalendariumZarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach:

 

  • - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. - w dniu 21 marca 2018 r.,
  • - jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2018 r. - w dniu 13 maja 2018 r.,
  • - jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2018 r. - w dniu 12 sierpnia 2018 r.,
  • - jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2018 r. - w dniu 12 listopada 2018 r.

 

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego nie później niż 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Emitent jest zwolniony z publikacji raportu za IV kwartał 2017 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".