Sprawdź nasze
instalacje

Dokumenty korporacyjneNazwa

Pobierz

2017-05-25
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej 2016pobierz

2017-05-25
Skonsolidowany raport roczny 2016pobierz

2017-05-25
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2016pobierz

2017-05-25
Skonsolidowana Opinia i Raport biegłego rewidentapobierz

2018-11-29
STATUT SPÓŁKI COLUMBUS ENERGY SApobierz

2018-11-29
KRS COLUMBUS ENERGY SA na dzień 2018-11-29pobierz

2017-10-18
Regulamin Rady Nadzorczejpobierz

2016-03-18
Regulamin Zarządupobierz

2016-03-19
Regulamin Walnego Zgromadzeniapobierz

2015-11-30

Sprawozdanie Zarządu Columbus Capital SA uzasadniające Połączenie


pobierz

 

Nazwa

Pobierz

Opinia z badania Planu Połączenia Columbus Capital S.A i Columbus Energy S.A.pobierz

Sprawozdanie Zarządu Columbus Capital sporządzone w trybie art. 501 k.s.h. uzasadniające połączenie Columbus Capital S.A z siedziba w Krakowie oraz Columbus Energy S.A. z siedziba w Krakowiepobierz

Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Planu Połączenia Columbus Capital S.A i Columbus Energy S.A.pobierz

Plan połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A


pobierz