Sprawdź nasze
instalacje

Dlaczego Columbus Energy?

 

Columbus Energy S.A. lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Wprowadził pierwszą na rynku innowacyjną usługę „Abonament na Słońce”, dzięki której klienci mogą oszczędzać od pierwszego dnia bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

Oferuje pełny zakres usług przy zakupie i instalacji paneli fotowoltaicznych: od projektu, finansowania instalacji, jej fizycznego montażu, podłączenia do sieci oraz serwisu. Firma specjalizuje się w instalacjach dachowych i gruntowych dla gospodarstw domowych.

Ponadto Spółka zamierza rozwijać ofertę o nowe produkty w segmencie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej. Pierwszym produktem będzie oferta kompleksowej termomodernizacji domów jednorodzinnych wraz z długoterminowym finansowaniem dla klientów indywidualnych, która zostanie wprowadzona już w 2017 r..


Komunikat ws. przydziału obligacji

Zarząd spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że emisja obligacji na okaziciela serii D (dalej: „Obligacje”) w ramach publicznej oferty obligacji doszła do skutku tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 4.535 (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 4.535.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) oraz łącznej wartości emisyjnej 4.535.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych). W związku z powyższym w dniu 5 października 2017 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału 4.535 (słownie: czterech tysięcy pięciuset trzydziestu pięciu) sztuk obligacji serii D Columbus Energy S.A.


Notowania obligacji trwają.

Obrót obligacjami można śledzić: https://gpwcatalyst.pl/notowania-obligacji-obligacje-korporacyjne?letter=C