Sprawdź nasze
instalacje

AkcjonariatLp.

Akcjonariusz

Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

1

Gemstone S.A. *

12 707 538

31,39

12 707 538

31,39

2

January Ciszewski **

12 145 036

30,00

12 145 036

30,00

3

Paweł Szymula ***

3 062 950

7,57

3 062 950

7,57

4

Marek Sobieski

2 578 109

6,37

2 578 109

6,37

5

Janusz Sterna ****

2 424 523

5,99

2 424 523

5,99

6

Paweł Urbański *****

1 067 379

2,64

1 067 379

2,64

7

Pozostali akcjonariusze

6 494 342

16,04

6 494 342

16,04

 

Ogółem:

40 479 877

100,00

40 479 877

100,00

 

 

 

 

 

 

* bezpośrednio i pośrednio poprzez Dawida Zielińskiego posiadającego 99,99 % akcji w Gemstone S.A.

** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o. , a także 50 % udziałów w Ganador Sp. z o.o. posiadanych przez JR HOLDING S.A.

*** bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau Sp. z o.o., a także 50 % udziałów posiadanych w Ganador Sp. z o.o. przez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom.

**** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50 % udziałów w Inven Group Sp. z o.o.

***** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50 % udziałów w Inven Group Sp. z o.o.