Sprawdź nasze
instalacje

AkcjonariatAkcjonariat Columbus Energy S.A. KRS 0000373608

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów % udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
1. Dawid Zieliński* 93 859 432 33,12 93 859 432 33,12
2. January Ciszewski** 89 511 254 31,59 89 511 254 31,59
3. Paweł Szymula *** 21 664 030 7,65 21 664 030 7,65
4. Marek Sobieski 17 719 477 6,25 17 719 477 6,25
5. Inven Group Sp. z o.o. **** 13 493 293 4,76 13 493 293 4,76
6. Paweł Urbański**** 725 000 0,26 725 000 0,26
7. Janusz Sterna**** 725 000 0,26 725 000 0,26
8. Pozostali akcjonariusze 45 661 653 16,11 45 661 653 16,11

 

* pośrednio przez Gemstone S.A., w której 100 % akcji posiada Dawid Zieliński

** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o., a także 50 % udziałów w Ganador Sp. z o.o. posiadanych przez JR HOLDING S.A.

*** bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau Sp. z o.o., a także 50 % udziałów posiadanych w Ganador Sp. z o.o. przez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom.

**** podmiot, w którym po 50 % udziałów posiadają Paweł Urbański i Janusz Sterna